Regulamin konkursu "Kobieta bohater"

Regulamin konkursu „Kobieta bohater”

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkurs) jest Skład Prosty Alicja Puszczyńska, Komornicka 42E/5, 62-070 Dąbrówka, NIP: 7831556583
 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 1. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook, Inc. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody.
 1. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach realizacji Konkursu.
 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna pod adresem: www.skladprosty.pl
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

§2. Słownik pojęć

 1. Zgłaszający – dowolna osoba, która posiada konto na portalu Instagram, obserwuje konto @skladprosty i chicchiq_beauty i udostępniła post konkursowy.
 2. Nagrody – w konkursie przewidziane są następujące nagrody:

    a)     Nagroda: kupon o wartości 100 zł na zakupy na stronie https://skladprosty.pl/ oraz maseczka czekoladowa Chic Chiq w bambusowym opakowaniu.

 

§3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.03.2018r.
 1. Konkurs kończy się w dniu 12.03.2018r. o godzinie 23:59.
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe "Która kobieta jest dla Ciebie bohaterem i dlaczego?" pod postem w serwisie Instagram @skladprosty lub chicchiq_beauty.
 1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której odpowiedź zostaną uznane przez Jury Konkursu za najbardziej ciekawe, zabawne, kreatywne.
 1. Zwycięzca zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w dniu 17.03.2018. za pomocą funkcji „wiadomość prywatna” na Instagramie.
 1. Jeden Zgłaszający może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 1. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 14 dni w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram, lub drogą mailową.

 

§4. Postanowienia końcowe 

 1. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku nagród, których całkowita wartość nie przekroczy 760 PLN (oraz zostaną spełnione pozostałe warunki określone we wspomnianej ustawie) nagrody te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami, współpracujących przy organizacji Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do nadzoru i obsługi, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 
 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl