Asortyment Moje zakupy
 • Pachnąca jesień

 • Bestsellery 2022

 • Promocje

 • Nowości

 • Typ skóry

 • Akcesoria

 • Twarz

 • Ciało

 • Włosy

 • Intymność

 • Wegańskie

 • Dziecko

 • Dla panów

 • Dom

 • Regulamin konkursu "Paczka ze Składu Prostego"

  Regulamin konkursu „Paczka ze Składu Prostego”

   

  §1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkurs) jest Skład Prosty Alicja Puszczyńska, ul. Kościańska 30/1, 60-112 Poznań, NIP: 7831556583
  1. Fundatorem nagród jest Organizator.
  1. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook, Inc. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody.
  1. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach realizacji Konkursu.
  1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna pod adresem: www.skladprosty.pl
  1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

   

  §2. Słownik pojęć

  1. Zgłaszający – dowolna osoba, która zrobiła zakupy na stronie https://skladprosty.pl/, wybrała wysyłkę kurierem lub do paczkomatu i posiada konto na portalu Facebook lub Instagram.
  2. Nagrody – w konkursie przewidziane są następujące nagrody:

      a)     Nagroda: kupon o wartości 100 zł na zakupy na stronie https://skladprosty.pl/

   

  §3. Zasady Konkursu

  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.10.2021r.
  1. Konkurs kończy się w dniu 31.10.2021r. o godzinie 23:59.
  1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  1. Konkurs polega na publikacji na swoim koncie w serwisie Facebook lub Instagram zdjęcia paczki z zamówieniem ze Składu Prostego i oznaczenie w tekście konta Składu Prostego (@skladprosty) oraz dodaniu hashtaga #paczkazeskladu. Zdjęcie może być opublikowane zarówno w feedzie Instagrama lub Facebooka jak również na stories Instagrama lub Facebooka.
  1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której zdjęcie zostaną uznane przez Jury Konkursu za najciekawsze,  najbardziej zabawne i kreatywne.
  1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej najpóźniej w dniu 15.11.2021. za pomocą funkcji Facebook „Odpowiedź” pod swoim zdjęciem lub „wiadomość prywatna” na Instagramie lub Facebooku.
  1. Jeden Zgłaszający może wygrać tylko jedną Nagrodę.
  1. Nagrody zostaną wysłane w terminie do 14 dni w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub Instagram, lub drogą mailową.

   

  §4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu 

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Skład Prosty Alicja Puszczyńska,ul. Kościańska 30/1, 60-112 Poznań, NIP: 7831556583

  2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

  3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia Konkursu.

  4. Możliwe jest powierzenie przetwarzania danych osobowych Uczestników w celach niekomercyjnych, takim podmiotom jak np. poczta, firma kurierska, biuro rachunkowe, biuro prawne.

  5. Uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestników narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  7. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

   

  §5. Postanowienia końcowe 

  1. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku nagród, których całkowita wartość nie przekroczy 760 PLN (oraz zostaną spełnione pozostałe warunki określone we wspomnianej ustawie) nagrody te będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
  1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które są pełnoletnie i posiadają zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
  1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami, współpracujących przy organizacji Konkursu, osoby wyznaczone przez Organizatora do nadzoru i obsługi, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
  do góry
  Sklep jest w trybie podglądu
  Pokaż pełną wersję strony
  Sklep internetowy Shoper.pl